Chảo xào nhôm anod cao cấp

CHẢO XÀO NHÔM ANOD CAO CẤP – CV30A

222,000

Chảo xào nhôm anod cao cấp

CHẢO XÀO NHÔM ANOD CAO CẤP – CV36A

281,000

Chảo xào nhôm anod cao cấp

CHẢO XÀO NHÔM ANOD CAO CẤP – CV40A

343,000